लक्षणीय भारतीय उद्योजक

भारतासारख्या विकसनशील देशात दूरदृष्टी असणाऱ्या काही व्यक्तींमुळे औद्योगिक विकास शक्य झाला. अशाच काही महान व्यक्तींवर टाकलेला हा दृष्टीक्षेप.