मराठी बाहुबली- बाजीराव पेशवा

मराठेशाहीला साम्राज्यवादाची चव दाखवणारा पहिलाच सेनापती