पवित्र बायबल - जुना करार

बायबल हे ख्रिस्ती धर्मीय लोकांचे पुस्तक आहे.

संकलितसंकलित साहित्य.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel