ओवी गीते : बंधुराय

सासुरवास होत असताना, आसरा आणि मायेचा निवारा बंधुरायच, त्या भावाबद्दल विशेष आपुलकीने व पवित्र भावनेने म्हटल्या जाणार्‍या ओव्या.

स्तोत्रेस्तोत्रे
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to ओवी गीते : बंधुराय


ओवी गीते : माहेरचे आप्तेष्ट
ओवी गीते : सासरचे आप्तेष्ट
ओवी गीते : सोहाळे
ओवी गीते : मुलगी
ओवी गीते : तान्हुलें
ओवी गीते : बाळराजा
ओवी गीते : समाजदर्शन
ओवी गीते : स्नेहसंबंध
ओवी गीते : आई बाप
ओवी गीते : बंधुराय
ओवी गीते : कृषिजीवन