आरंभ : मार्च २०२०

भाव अंतरीचा – छाया पवार

देश विदेशातील मराठी वाचकांत लोकप्रिय असलेले असे नव्या साहित्य युगाचा आरंभ करणारे हे आरंभ ई-मासिक आता तरुण विचारांचे त्रैमासिक झाले आहे आणि वाचकांना साद घालत आहे आणि घालत राहणार आहे की - "लिहिते व्हा आणि लिखाणातून वैचारिक बदल घडवा!" कारण जगातील कोणताही बदल हा आधी मनांतील विचारांत होतो आणि मग तो दृश्य स्वरूपात उमटतो!! निमिष सोनार, संपादक

भाव अंतरीचा – छाया पवार

भाव तुझ्या अंतरीचा
कधी जाणला नाही
नजरेतले कारुण्य तुझ्या
कधी उमगलंच नाही II

मनात दडवलेले शब्द
ओठावर आलेच नाही
समोरच्याला जाणण्याचा प्रयत्न
कधी केलाच नाही II

हृदयातील स्पंदने तुझ्या
मनाला सांगू पहातात
मनातल्या गाभार्‍यातले शब्द
आज मुक्त होवू इच्छितात II