आरंभ : मार्च २०२०

सुख – भरत उपासनी

देश विदेशातील मराठी वाचकांत लोकप्रिय असलेले असे नव्या साहित्य युगाचा आरंभ करणारे हे आरंभ ई-मासिक आता तरुण विचारांचे त्रैमासिक झाले आहे आणि वाचकांना साद घालत आहे आणि घालत राहणार आहे की - "लिहिते व्हा आणि लिखाणातून वैचारिक बदल घडवा!" कारण जगातील कोणताही बदल हा आधी मनांतील विचारांत होतो आणि मग तो दृश्य स्वरूपात उमटतो!! निमिष सोनार, संपादक

सुख – भरत उपासनी

शिणला रे देह
शिणले रे मन
किती ही परीक्षा
देवराया //

रंजले गांजले
आयुष्य गंजले
कशासाठी घेतो
परीक्षा ही //

कोण तुझ्यावर
ठेवील विश्वास
छळशील जर
अतिरेकी //

तुझ्या नावाने मी
बोलतो कुणाशी
माझाच माझ्याशी
लपंडाव //

पुरे झाले आता
वृथा कष्टविणे
दे रे सारी सुखे
जीवनात //