आरंभ : मार्च २०२०

चार शब्द स्नेहाचे: प्रसाद वाखारे

देश विदेशातील मराठी वाचकांत लोकप्रिय असलेले असे नव्या साहित्य युगाचा आरंभ करणारे हे आरंभ ई-मासिक आता तरुण विचारांचे त्रैमासिक झाले आहे आणि वाचकांना साद घालत आहे आणि घालत राहणार आहे की - "लिहिते व्हा आणि लिखाणातून वैचारिक बदल घडवा!" कारण जगातील कोणताही बदल हा आधी मनांतील विचारांत होतो आणि मग तो दृश्य स्वरूपात उमटतो!! निमिष सोनार, संपादक

चार शब्द स्नेहाचे: प्रसाद वाखारे

चार शब्द स्नेहाचे
उमटले माझ्या ओठी
शब्दचं झाली फुले
सखे फक्त्त तुझ्यासाठी ||

माझ्या जीवनातील तू
एक आश्वासक साथ
तुजमुळे लाभे मज
स्नेह सौख्याचा हात ||

तूझ्या स्वभावातील गोडवा
वाढवी स्नेह सौख्य आपुले
माझ्या आनंदाचे क्षण
आपल्या प्रेमभावाने झाले ||

निर्मळतेची जोड सखे
आपुल्या या स्नेहाला
हीच सदिच्छा तुजसाठी
उदंड आयुष्य लाभो तुजला ||