एक वाडा झपाटलेला

झपाटलेला वाडा हि कथा आहे एका झपाटलेल्या घराची ज्याच्या जुना इतिहास वाड्याच्या नवीन मालकाच्या वर्तमानात प्रवेश करतो.

संपदा देशपांडेसंपदा मराठी भाषेंतील ब्लॉगर्स आहेत आणि विशेषकरून भयकथा लिहितात. त्यांच्या अनेक भयकथा आमच्या संकेतस्थळावर आहेत.
Comments
pranali godbole

स्टोरी वाटते भयानक पण प्रत्यक्षांत सोपी आणि सुटसुटीत आहे।

Sayali Raje

Khup chan lihita tumhi.

Akshar

This is a powerful story

Please login to comment. Click here.

It is quick and simple! Signing up will also enable you to write and publish your own books.

Please join our telegram group for more such stories and updates.

Books related to एक वाडा झपाटलेला


Zapatlela vada. Haunted home marathi horror story.
नारायण धारप Narayan Dharap
स्वानुभव आधारित भुतांच्या कथा
भुतांचे स्वानुभव (Horror Experiences)
अकल्पित