भय इथले संपत नाही…

भयकथा – काल्पनिक टीप - हि भयकथा पूणपणे काल्पनिक आहे केवळ मनोरंजन हाच उद्देश आहे.

संपदा देशपांडेसंपदा मराठी भाषेंतील ब्लॉगर्स आहेत आणि विशेषकरून भयकथा लिहितात. त्यांच्या अनेक भयकथा आमच्या संकेतस्थळावर आहेत.
Comments
Please login to comment. Click here.

It is quick and simple! Signing up will also enable you to write and publish your own books.

Please join our telegram group for more such stories and updates.

Books related to भय इथले संपत नाही…


Bhay ithale sampat nahi. Marathi horror story.
Halloween Marathi Horror Story
Zapatlela vada. Haunted home marathi horror story.
Farmhouse : A horror story in Marathi.
Saavali.
Devchaar a marathi horror story.
 मागे वळून पाहण्यास सक्त मनाई आहे ...
भूत कथा
स्वानुभव आधारित भुतांच्या कथा
भारतातील भुताटकीची  ठिकाणे
नारायण धारप Narayan Dharap