கர்ணன் கோரியபடி, சந்தனத்தை பெற கர்ணன் தனது சொந்த அரண்மனையை உடைத்ததாக கேள்விப்பட்டேன். சந்தன மரத்தால் ஆன தனது அரண்மனையின் கதவுகளையும் ஜன்னல்களையும் நன்கொடையாக வழங்கினார் என்றும் கூறப்படுகிறது.
 
இந்த கதை உண்மை இல்லை. கர்ணனின் தாராள மனப்பான்மை இந்த நாட்டுப்புறக் கதைகளுடன் அல்லது இல்லாமல் இருக்கலாம் என்பது நன்கு அறியப்பட்டதாகும். இந்த கதை எதையும் நிரூபிக்க தேவையில்லை. அவர் தனது காலத்தின் மிகப் பெரிய நன்கொடையாளராக இருந்தார். இரண்டாவதாக, மரத்தின் பலவீனமான வடிவங்களில் சந்தனம் ஒன்றாகும். ஒரு கல் மற்றும் தண்ணீருக்கு எதிராக சந்தனத்தை தேய்த்தால் மெதுவாக சந்தன விழுதுகள் கிடைக்கும். சந்தனத்திலிருந்து தான்  கதவுகள் மற்றும் ஜன்னல்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன, அது நீண்ட காலம் நிலைக்கக்கூடியவை இல்லை. 
 
Please join our telegram group for more such stories and updates.

Books related to கர்ணன் மற்றும் திரௌபதியின் கூறப்படாத கதைகள்


Did Draupadi Love Karna ? Read in Tamil.