அர்ஜுனனும் கிருஷ்ணரும்

குருக்ஷேத்ரா போருக்குப் பிறகு, அர்ஜுனனும் கிருஷ்ணாவும் இதுவரை அவர்களின் வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது என்று பேசிக் கொண்டிருந்த கதையைக் காண்போம்.

Tamil EditorTamil editor will bring best of tamil literature before you.
Please join our telegram group for more such stories and updates.

Books related to அர்ஜுனனும் கிருஷ்ணரும்


When Krishna broke his promise.
Krishna and Arjuna's conversation.