வேத் வியாசனின் பிறந்த கதை

வேத் வியாசன் என்பவர் மகாபாரதத்தை உருவாக்கியவர். அவரின் பிறந்த கதையைக் காண்போம்.

Tamil EditorTamil editor will bring best of tamil literature before you.
Please join our telegram group for more such stories and updates.

Books related to வேத் வியாசனின் பிறந்த கதை


The story of Chakravya in Tamil
Untold stories of Mahabharata in Tamil
Story of Jaya and Vijaya in Tamil