துரியோதனனின் கூறப்படாத கதை

கலியுகத்தில் மனிதர்கள் அனுபவிக்கும் ஏழு பாவங்களையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் அரக்கன் காளியின் அவதாரமே துரியோதனன் .

Tamil EditorTamil editor will bring best of tamil literature before you.
Please join our telegram group for more such stories and updates.

Books related to துரியோதனனின் கூறப்படாத கதை


The story of Chakravya in Tamil
Untold stories of Mahabharata in Tamil
Story of Jaya and Vijaya in Tamil