खुनी मांजर

भूता खेतांच्या कथा आम्ही नेहमीच ऐकत आलो आहोत. हडळ, ब्रम्हराक्षस, देवचार असल्या गोष्टी प्रत्येक गावांत ऐकायला मिळतात पण हि कथा मात्र वेगळीच आहे.

AnahitaAuthor of English stories for Indian audience.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to खुनी मांजर


भूतकथा भाग २
पोफळीतल्या चेटकीणीच्या झिंज्या
सोमण सरांचे भूत
भूते पकडणारा  तात्या नाव्ही
खुनी मांजर
भूतकथा भाग १
वाड्याचे रहस्य
तमाम शुड केस
हॅलोविन Halloween
भयकथांची मुण्डमाला
खुनी कोण ?- भाग तिसरा