ஊர்வசி

அப்சராக்களின் ஒருவரான ஊர்வசியைப் பற்றி இங்கு காண்போம்.

Tamil EditorTamil editor will bring best of tamil literature before you.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel