केतकी माटेगांवकर : एक अत्युत्तम कलाकार

केतकी म्हणजे निरागस चेहेर्याची गोड मुलगी म्हणून तिला आम्ही दूरदर्शन वरील संगीत कार्यक्रमांत पहिले होते. आता तिच्या गळ्यांत साक्षांत सरस्वती आहे आणि चेहेर्यंत अप्सरा. All images are from Wikipedia

Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to केतकी माटेगांवकर : एक अत्युत्तम कलाकार


केतकी माटेगांवकर : एक अत्युत्तम कलाकार