गणपतीचे अष्टावतार

आता आम्ही तुम्हाला भगवान गणपतीच्या ८ अवतारांबद्दल माहिती देतो. बाकी देवतांप्रमाणेच गणपतीनेही असुरी किंवा राक्षसी शक्तींचा संहार करायला वेगवेगळे अवतार घेतले. गणेश पुराण, मुद्गल पुराण, गणेश अंक इत्यादी ग्रंथांमध्ये गणपतीच्या या अवतारांचे वर्णन वाचायला मिळते. आता माहिती घेऊ गणापतीच्या ८ अवतारांची. . .

Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to गणपतीचे अष्टावतार


नवसाला पावणारे गणपती- भाग ४
नवसाला पावणारे गणपती- भाग ३
मध्वमुनीश्वर कृत गणपतीचीं पदें
गणेश स्थापना पूजा विधी
नवसाला पावणारे गणपती- भाग ५
नवसाला पावणारे गणपती- भाग २
गणेश चतुर्थी आरती पॉकेटबुक
नवसाला पावणारे गणपती- भाग १
हनुमान जयंती
श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती
गणेश चतुर्थी व्रत