मृत्युच्या पश्चात काय होते?

"हे शरीर तुमचे नाही आणि तुम्ही या शरीराचे नाही. हे शरीर ५ तत्वांनी बनलेले आहे - अग्नी, जल, वायू, पृथ्वी आणि आकाश. एक दिवस हे शरीर याच पंच तत्वांमध्ये विलीन होऊन जाणार." - इति भगवान श्रीकृष्ण.

Please join our telegram group for more such stories and updates.

Books related to मृत्युच्या पश्चात काय होते?


Self help book by Anil Uadvant in Marathi
मृत्युच्या पश्चात काय होते?
मृत्यू नंतरचा अनुभव