सप्तशती गुरूचरित्र

हे टेंबे स्वामी लिखित सप्तशती गुरुचरित्र आहे. त्याची एक खासियत आहे. प्रत्येक ओळीतील तिसरे अक्षर वाचत गेल्यास गीतेचा संपूर्ण पंधरावा अध्याय तयार होतो. श्री टेंबेस्वामींची अफाट प्रतिभा यातून दिसुन येते. श्रीसप्‍तशतीगुरुचरित्र वाचल्याने गुरूचरित्र वाचल्याचेच समाधान आणि पुण्य मिळते.

संकलितसंकलित साहित्य.
Please join our telegram group for more such stories and updates.

Books related to सप्तशती गुरूचरित्र


श्री दुर्गा सप्तशती
Sampurn Gurucharitra by Sarasvati Gangadhar Swami in Marathi
गुरुचरित्र
सप्तशती गुरूचरित्र