पांडुरंग आरती संग्रह

पांडुरंग हे विठ्ठल, विठोबाचे एक नाव आहे. मूळ ठिकाण पंढरपूरला दक्षिणकाशी म्हणतात. पांडुरंग कृष्ण अवतार आहे.

Please join our telegram group for more such stories and updates.

Books related to पांडुरंग आरती संग्रह


विठ्ठल
पांडुरंग आरती संग्रह