தஞ்சை பெரிய கோவிலை சோழர்கள் கட்டிய கதை

தஞ்சை பிரகதீஸ்வரர் கோவிலில் சோழர்கள் 80 டன் கிரானைட்டை 216 அடி கோபுரத்திற்கு ( கோபுரம் ) எப்படி உயர்த்தினார்கள் என்பதை இதில் பார்க்கலாம் .

Tamil EditorTamil editor will bring best of tamil literature before you.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to தஞ்சை பெரிய கோவிலை சோழர்கள் கட்டிய கதை


தஞ்சை பெரிய கோவிலை சோழர்கள் கட்டிய கதை
பிரகதீஸ்வரர் கோவில் பற்றிய அற்புதமான உண்மைகள்
தஞ்சை பெரிய கோவில்