தஞ்சை பெரிய கோவிலை சோழர்கள் கட்டிய கதை

தஞ்சை பிரகதீஸ்வரர் கோவிலில் சோழர்கள் 80 டன் கிரானைட்டை 216 அடி கோபுரத்திற்கு ( கோபுரம் ) எப்படி உயர்த்தினார்கள் என்பதை இதில் பார்க்கலாம் .

Tamil EditorTamil editor will bring best of tamil literature before you.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel