गूढकथा भाग २

मानवी मनाला अगम्य अशा अनेक गोष्टी या जगात आहेत.विद्यमान शास्त्रीय कसोटीवर सिद्ध होऊ शकणार नाही अशा कांही गोष्टी असतात.भूतकथा व गूढकथा यामधील सीमारेषा कांही वेळा अस्पष्ट असते.गूढ स्वरुपाच्या अश्या या कथा आहेत.

प्रभाकर पटवर्धनप्रभाकर पटवर्धन
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to गूढकथा भाग २


कल्पनारम्य कथा भाग २
थोडीशी गंमत
रहस्यकथा भाग २
भूतकथा भाग २
प्रेमकथा भाग २
गूढकथा भाग २
पुरणपोळी
डिटेक्टिव्ह अल्फा आणि अंधारातील पाऊल
भूते पकडणारा  तात्या नाव्ही
कौटुंबिक कथा भाग १
सूडकथा भाग १