विदेशात स्थित प्रसिद्ध आणि भव्य शिव मंदिरे

विदेशात भगवान शिव यांची काही मंदिरे अशी आहेत की जिथे भारतीय भक्त कमी विदेशी लोकच जास्त जातात.