महात्मा फुले - शेतकर्‍याचा असूड

शूद्र शेतकरी त्या काळी इतक्या दैन्यवाण्या स्थितीस येऊन पोहोचण्याची धर्म व राज्यसंबंधी अनेक कारणे आहेत, त्यांपैकी थोड्या बहुतांचे मार्मिक विवेचन या ग्रंथात केले आहे.

Please join our telegram group for more such stories and updates.

Books related to महात्मा फुले - शेतकर्‍याचा असूड


सावित्रीबाई फुले मराठी भाषण
सावित्रीबाई फुले
महात्मा फुले - शेतकर्‍याचा असूड