सदर post, मुग्धा वैरागडेद्वारा लिखित http://punetech.com/technical-writing-an-alternate-career-for-engineering-students/ या लेखाचे भाषांतर असून, http://punetech.com च्या माध्यमातून घेतले आहे.

तुम्ही Computer Science/Engineering चे undergraduates आहात का? किंवा तुम्ही graduates आहात आणि नेहमीच्या software development किंवा testing च्यापेक्षा वेगळा career चा मार्ग शोधताय? तसं असेल तर, technical writing या career option चा विचार केलाय? शक्यता अशी आहे की, तुम्ही नाही विचार केला, कारण तुम्हाला technical writing बद्दल फारशी माहिती नाहीये.

Technical writing मधे career सुरू करण्यासाठी तुम्हाला काही आवश्यक असेल तर ते म्हणजे, क्लिष्ट technical विषय आत्मसात करण्याची क्षमता (जी तुमच्याकडे असेलच कारण, तुम्ही engineering चे विद्यार्थी आहात.) आणि चांगलं English.

लोकांना technical writing बद्दल इतकं थोडं माहिती आहे की, या क्षेत्रातील आकर्षक नोकरीच्या संधी ते गमावतात. इथे, technical writing म्हणजे नक्की काय आणि तुम्ही हे career option म्हणून का विचारात घ्यायला हवं ते स्पष्ट करण्याचा मी प्रयत्न करीत आहे.

Organizations ना technical documentation ची गरज व महत्व लक्षात येऊ लागल्याने सर्व पातळीवरील अनुभवी technical writers ची मागणी वाढू लागली आहे.

Technical writer ची मागणी व ओघाने, pay packages सुद्धा आता software development व testing professionals इतकीच (किंबहूना त्यापेक्षा जास्त) आहे.

हा career option, cool वाटतोय, नाही का? तुम्हाला technical writing बद्दल आणखी जाणून घ्यायचयं? चला तर मग, जाणून घेऊ, technical writers कोण आहेत आणि काय करतात?

Technical writers वेगवेगळ्या organizations मधे वेगवेगळ्या नावांनी ओळखले जातात. जसं की, technical communicators, software
documentation experts, वा information developers.

Technical writers कडे दोन महत्वाच्या characteristics असायला हव्यात.

  • Strong Technical Background- Technical writers ना क्लिष्ट technical concepts, applications, वा services, document करण्यासाठी समजल्या पाहिजेत, हे विचारात घेता Strong Technical Background ची गरज स्पष्ट आहे. जसं की, OSS/BSS systems, genomic-analysis
    application, किंवा अगदी web-services for airline reservation systems.
  • लिहिण्याचे कौशल्य (Writing Skills) – हो, technical writers चं English भाषेवर प्रभूत्व असायलाच हवं, तेही साधं व्यावसायीक भाषेतलं English, जे global audience ला समजेल. त्यामुळे तुम्ही अलंकृत किंवा साहित्यिक भाषेत लिहीणं अपेक्षित नाहीये तर, अगदी साधं, संक्षिप्त स्वरूपात लिहीणं अपेक्षित आहे.

त्याचप्रमाणे, तुम्हाला स्वत:चं आणि इतरांचं कामही, technical documentation साधं, संक्षिप्त व उपयुक्त व्हावं या दृष्टीने संपादीत (edit) करता यायला हवं. तुम्हाला

Software Document लिहिण्यासाठी technical writers नी प्रथम त्या software चा अभ्यास करणं आणि अपेक्षित श्रोतावर्ग कोण आहे हे पाहाणे गरजेचे आहे. यासाठी technical writers, (शक्य असल्यास) software शी interact करून function designs आणि developer documentation, व interview Subject Matter Experts (SMEs) चा अभ्यास करतात.
मग technical writers, documentचे overall structure define करतात आणि त्या structure मधून तो काय शिकला ते लिहीतात. मग, हे document, technical व editorial teams कडे समीक्षणासाठी (review) पाठविले जाते. जर ते document त्या team कडून approve झाले तर आवश्यक format मधे (Online Help, PDF, XML, अगदी MS Word) प्रकाशीत केले जाते.
या प्रक्रियेमधील सर्वात आव्हानात्मक भाग म्हणजे technical jargon चे भाषांतर अपेक्षित श्रोतावर्गाला समजेल व उपयुक्त ठरेल अशा प्रकारे करायचं. यामधे application वर काम करण्यासाठी अपेक्षित श्रोतावर्गाला काय माहिती असायला हवं त्याचा अंदाज घेऊन ते समाविष्ट करणं आणि अनावश्यक ते काढून टाकणं याचाही समावेश होतो. पुन्हा तुमचं software development चे exposure, background ला काय चालू आहे आणि अपेक्षित श्रोतावर्गाच्या बाजूला त्याचा काय परिणाम होतो ते समजायला मदत करतं.

हे कामाचं स्वरूप आव्हानात्मक वाटतयं ना? मग तुम्हाला जाणून घ्यायचे असेल की technocal writting साठी काही प्रशिक्षण उपलब्ध आहे का? सध्या, अनेक संस्था technical writing मधे short term diploma certificates, provide करतात. परंतू अनेक training program हे documentation tools वरच भर देतात.जसं RoboHelp, FrameMaker, Visio etc.

Training program निवडताना technical writing व concepts यावर भर देणारा program निवडा. तुमची technical background असल्याने, तुम्हाला documentation tools शिकणं खूप सोपं जाईल. आणि जर तुमचे technical writing चे concepts चांगले असतील, तर organizations तुम्हाला कामावर नियुक्त करून, ते वापरत असण्या‍र्‍या documentation tools चे प्रशिक्षण नक्की देतील.(tools अनेक आहेत)
TechStart’09 च्या उपक्रमाअंतर्गत technical writers साठी मी weekend mentoring sessions घेतले होते. मी CS च्या विद्यार्थांना technical writing च्या concepts जसं Documentation Development Life Cycle (DDLC),standards, editing, and basic word processing tools याबद्दल मार्गदर्शन केलं. निकाल अतिशय आशादायी होता.

आत्तापर्यंत जर तुम्ही technical writing करण्याचं मनात योजलं असेल तर Microsoft® Manual of Style for Technical Publications and The Chicago Manual of Style च्या अभ्यासाने तुम्ही तयारी सूरू करू शकता.तसेच, तुमचा word processor (जसं MS Word, OpenOffice Writer etc) वापरून तुम्ही editing व review करायला सुरूवात करू शकता. technical writing concepts, techniques, व नोकरीच्या संधींबद्दल जाणून घेण्याकरता Technical Writers of India किंवा Technical Writers in Pune groups ला join करू शकता. तुम्ही जर मार्गदर्शन सत्र आयोजीत करू इच्छित असाल तर मला mugdha at techatom dot in वर संपर्क करू शकता.

मुग्धा वैरागडे
या Senior Software Documentation Expert असून त्यांनाSoftware Development मधे ८ वर्षाहूनही अधिक अनुभव.आहे.IT-related विषयावरील अनेक उल्लेख्ननीय लेख आणिwhite papers लिहीले आहेत. त्यांनी अनेक नामांकित संस्था जसं की IBM, Intel, व CNET यांच्याबरोबर काम केले आहे.
Mugdha सध्या Senior Information Developer म्हणून पुण्यात एका services company मधे काम करतात.
त्यांना Java, Linux, XML, Open Source, तसेच Wireless Application Development या विषयांत विशेष रूची व प्राविण्य आहे.

अधिक माहितीसाठी त्यांची website पहा.

सदर post, मुग्धा वैरागडेद्वारा लिखित http://punetech.com/technical-writing-an-alternate-career-for-engineering-students/ या लेखाचे भाषांतर असून, http://punetech.com च्या माध्यमातून घेतले आहे.

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel