ओस्कॅर अवार्ड ची मांदियाळी

२०१६ मधील ८८व्या ऑस्कार पुरस्कार सोहोळ्यात कुणाकुणा ला ऑस्कर भेटले ?