गुरु स्तोत्रे

गुरु म्हणजे शिक्षक ज्ञान देणारा. खरे तर आई हीच पहिली गुरु होय.

स्तोत्रेस्तोत्रे