संताच्या जीवनातील प्रेरक प्रसंग -भाग पहिला

जीवनाचा मार्ग सुकर करणाऱ्या प्रेरक लघुकथा

महाकाल अनादी मी.... अनंत मी... अथांग...अपार....अलौकिक मी दगडात काय शोधिसी मजला ? शब्दात... अक्षरात... केवळ मीच! वाच, मन:चक्षु उघडून कळेल तुजला मी म्हणजे मी आणि तू म्हणजे सुद्धा मीच!!!
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to संताच्या जीवनातील प्रेरक प्रसंग -भाग पहिला


कल्पनारम्य कथा भाग २
कविता संग्रह : संजय सावळे 4
थोर संतकवी मध्वमुनीश्वर
स्वप्नफल-वायूसंबंधी
थोडीशी गंमत
रहस्यकथा भाग २
भूतकथा भाग २
स्वप्नफल- आकाशसंबंधी
प्रेमकथा भाग २
गूढकथा भाग २
स्वप्नफल- पाण्‍यासंबंधी