गोष्टी परीक्षण करतानाच्या (supervisionच्या)

         सध्या सगळीकडे परीक्षेचा काळ आहे.त्यामुळे कोणत्याही वर्गावर सुपरविजन हे शिक्षकाच्या पेशातील खर तर बोअर काम भयंकर कंटाळवाणे.पण यातही काही गंमतीजंमती घड़तात. यावेळी मुलांचे चेहरे बरेच काही बोलत असतात.त्यातील काही गंमतीजंमती.
         काहीजण आठवण्यासाठी वर छताकडे बघत असतात,तर काही शुन्यात नजर.काहीना उत्तर आठवल्याचा आनंद तर काही आठवत नाही म्हणून अस्वस्थ. काही पहिल्या प्रश्नापासून प्रश्नार्थक चेहरे केलेले.तर काहीना काहीही येत नाही हे कळत तर काही गोंधळलेले चेहरे. काही निराशेने भरलेले,काही मिश्किल, आम्हा शिक्षकाचा डोळा चुकवून पुढच्याला विचारणारे, काही नुसते बाहेर कोण येत जाते बघणारे.
         हल्ली बघुन लिहण्यात मुलीही मागे नसतात तोंडाला हात लावून बोलणे,उंच होवून पुढचीचा पेपर बघणे,प्रश्पत्रिकेवर वर जोड्या,रिकाम्याजागा,चूक बरोबर लिहणे. तो शिक्षकाचा डोळा चुकवून पास करणे.एखादी सूचना वर्गात आली की त्यात शिक्षक गुंतलेले पाहुन पटापट एकमेकाला विचारण्याचे कौशल्य तर वाखाण्यासारखे
आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel