ओंवाळूं आरती मदनगोपाळा ॥

श्यामसुंदर गळा वैजयंतीमाळा ॥ धृ. ॥

चरणकमल ज्याचें अति सुकुमार ॥

ध्वजव्रजांकुश ब्रीदाते तोडर ॥ १ ॥

नाभिकमलीं ज्याचें ब्रह्मयाचे स्थान ।

ह्रुदयी पदक शोभे श्रीवत्सलांछन ॥ २ ॥

मुखकमल पाहातां सूर्याच्याकोटी ॥

मोहियेलें मानस कोंदियली दृष्टी ॥ ३ ॥

जडितमुगुट ज्याच्या दैदीप्यमान ।

तेणें तेजें कोंदलें अवघे त्रिभुवन ॥ ४ ॥

एका जनार्दनीं देखियेले रुप ॥

रुप पाहों जाता झालेसें तद्रूप॥ ५ ॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel