प्रभुवर जय जय जय देव गीत गोविंद ।

प्रबंधभूत नंदितन तमुह्रदरविंद ॥ धृ. ॥

श्रीमद्रावा मति रतिनति नुतिपरवद्दनं ।

सेवे त्वां ललिता दिकवर लीलासदनं ॥

नानालक्ष व्रजभूललनार तिललित ।

रासरसं कलपंतं नवरस संवालितं ॥ १ ॥

सिद्धाष्टा पदीरुपा अनुभव दातार: ।

किंवा सिद्धा: केशव मुखमूर्त्या कारा: ॥

बहुविधवर्णा अथवा तत्वानां निकरा ।

भजंति परमं त्वां बुधपर मानंदकरा: ॥ प्रभू ॥ २ ॥

त्वां सेवंते भक्ता मुक्ता अति सक्ता गतसारे संसारेऽपिच मुक्तयनुरक्ता: ।

सर्व भवंति वांछित फलिनो बहुमालिनो बहु मालिनोऽनं तोपाध्याय सुता भवतुवर बलिन: ॥ ३ ॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel