बंधु बलरामासह गोकुळीं अवतरसी ।

मारुनि सकळां दुष्टा भूभारा हरिसी ॥

गोपवधूसी रासक्रीडा बहु करिसी ॥

आत्मज्ञाना कथुनी त्यासहि उद्धरिसी ॥ १ ॥

जय कृष्ण जय कृष्ण जय जय कंसांता ।

वंशीवादनयोगें भुलविसी सुरकांता ॥ धृ. ॥

सीमा सोडुनि इंद्रें करितां बहु कोप ।

गोवर्धन उचलोनी रक्षिसि गोगोप ॥

लाविसि गोरसरक्षक गोपीला झोंप ।

सर्वहि चोरुनि भक्षिसी वांटिसि अमूप ॥ जय. ॥ २ ॥

वाजवुनी मुरलीला रमविसि बल्लीला ।

त्यांसहि यमुनातीरी दाविसि बहु लीला ॥

कंठी घालिसि मोहक सफुल्लवल्लीला ।

स्कंधी घेउनि नाचसि रुसल्या गोपींला ॥ जय. ॥ ३ ॥

दमयिसि यमुनाडोही कालीया सर्पा ।

नाचसि फणिवरि थे थे शमविसि तद्दर्पा ॥

गोपीचित्तें हरिसी उभयुनि कंदर्पा ॥

म्हणसी तनुमनधनकृत गर्वहि मज अर्पा ॥ जय. ॥ ४ ॥

नमितों तव चरणांतें जनना मरणांतें ।

नासावें श्री कृष्णा आलो शरणातें ॥

काढी दीनदयाळा मायावरणाते ।

मज द्यावें नारायण नामस्मरणातें ॥ जय. ॥ ५ ॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel