वांकी चरणीं धरणी रांगसि यदुतरणी ।

तरुणी मोहिसि फोडिसि भरणी सुखकरणी ॥

पाणी डहुळिसि चोरिसि लोणी मृदुवाणी ।

लोचनबाणें भुलविसी रमणि व्रजरानीं ॥ १ ॥

जय देव जय देव जय गोकुळपाला ।

नवघननीळा गोपबाळांतें पाळा ॥ धृ. ॥

खुळखुळखुळ वाळे घुळघुळ घागरिया ।

क्षुणक्षुण क्षुद्रघंटा वाजति साजितिया ॥

झळझळ पिंपळपान भाळी गोजिरिया ।

अलिकुलकुटील सुनील जावळ सांबळिया ॥ २ ॥

दुडुदुडुदुडु रांगसि हांससि मग बससी ।

सस्मितवदने विस्मित मन हरिसी ॥

धरिसी भिंती उठती चालसि मग पडसी ।

दडसी मातेपासीं पंडितप्रभू जडसी ॥ ३ ॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel