बायबल - नवा करार

बायबल हे ख्रिस्ती धर्मीय लोकांचे पुस्तक आहे.

संकलितसंकलित साहित्य.