संतांच्या जीवनातील प्रेरक प्रसंग -भाग दुसरा

जीवनाचा मार्ग सुकर करणाऱ्या प्रेरक लघुकथा

महाकाल अनादी मी.... अनंत मी... अथांग...अपार....अलौकिक मी दगडात काय शोधिसी मजला ? शब्दात... अक्षरात... केवळ मीच! वाच, मन:चक्षु उघडून कळेल तुजला मी म्हणजे मी आणि तू म्हणजे सुद्धा मीच!!!
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to संतांच्या जीवनातील प्रेरक प्रसंग -भाग दुसरा


विनोदी कथा भाग १
मराठेशाही का बुडाली ?
थोर संतकवी मध्वमुनीश्वर
स्वप्नफल-वायूसंबंधी
स्वप्नफल- जंतूसंबंधीची
स्वप्नफल- आकाशसंबंधी
स्वप्नफल- अग्निसंबंधी
स्वप्नफल- पाण्‍यासंबंधी
९६ कुळी मराठा
स्वप्नफल- भूमी संबंधी
कौटुंबिक प्रेमकथा भाग १