टॉम यंग

टॉम यंग एक सत्तर वर्षांचा स्कायडाइव्हर होता जो खेळण्याच्या कारखान्यात अर्धवेळ म्हणून काम करीत होता. तो हिमालयातील माउंट के 2 च्या वरुन डावीव्हिंगचे स्वप्न पाहत असे.

माउंटनच्या शिखरावरुन उडी मारण्याआधी त्याला खूप सराव करावा लागला. बऱ्याच सरावानंतर तो काही उंच टेकड्यांवरून स्कायडाइव्ह करू शकला.  काही दिवसांनतर त्यांना या माउंट के 2 डोंगरावरुन स्कायडाइव्ह करण्यासाठी प्रशिक्षण घेण्यासाठी महिनाभर शाळा सोडण्याची गरज होती.

अखेरीस तो दिवस आला जेव्हा तो डोंगरावरुन जायला निघाला. एका वेगवान विमानाने त्याला के 2 माउंटच्या वर आणले. पण त्याचा संरक्षक पट्टा तुटला आणि  दुर्दैवाने त्याचे डोके खडकावर आपटले गेले, त्याच्या चेहऱ्यावर आणि पायांवर बऱ्याच जखमा झाल्या.

थोड्या वेळाने तो जमिनीवर सपाट पडलेला होता आणि विचार करीत होता की तो कुठे आहे आणि त्याचे नाव काय आहे? कारण टॉमला मेमरी लॉस झाला होता.

पर्वताचा आत्मा शांतपणे त्याचेकडे पाहात राहिला.

बचाव टीमने त्याला हॉस्पिटलमध्ये नेले. टॉम दुःखाने हॉस्पिटलच्या बेडवर पडलेला होता. स्कायडाइव्हिंग आणि त्याच्या कुटुंबासाठी त्याच्या इच्छा वगैरे अशा त्याच्यासाठी सर्वात महत्त्वाच्या गोष्टी देखील त्याला आठवत नव्हत्या.

एक दिवस टॉम फक्त थकला होता म्हणून सहज लोळला होता तेव्हा सहज म्हणून त्याने एका टेबलावरुन एक मासिक घेतले. त्यात माउंट के 2 बद्दल लिहिले होते. ते पुस्तक वाचल्यानंतर त्याला पर्वतावर चढवायची इच्छा झाली.

त्या दिवशी, तो जगाला दाखवत होता की काहीही अशक्य नाही. तो माउंट के 2 वर चढत होता. लोक म्हणाले की कुणीही तेथून जिवंत खाली येत नाही. आपले जाकीट घेऊन तो चढला आणि त्या ठिकाणी पोहोचला पण टॉम पर्वताच्या शिखरावर पोचला पण अस्वस्थ झाला आणि बेशुद्ध पडला कारण ऑक्सीजन कमी पडला.

पर्वताचा आत्मा बघत होता, त्याला दया येऊन त्याने टॉमला त्याची मेमरी परत केली.

दुसऱ्या दिवशी बचाव टीमने त्याला परत घरी नेले. तो त्याच्या खोलीत बराच वेळ झोपला. जेव्हा तो जागे झाला तेव्हा टॉम म्हणाला, "हं ममी आणि पप्पा"!  

त्यांनी त्याला आलिंगन दिले. टॉम खूप आनंदी होता आणि त्याच्यामुळे बऱ्याच लोकांना प्रेरणा मिळाली.

डायना स्ट्रॉंग

डायना स्ट्रॉंग एक 19 वर्षीय चित्रकार होती, जिने लाकडी खेळणी बनवणाऱ्या कारखान्यात काम केले. जगातील सर्वांत महान चित्रकारांपैकी एक बनण्याबद्दल तिने नेहमीच स्वप्न पाहिले.

एके दिवशी जेव्हा कारखान्यात कोणीतरी अनुपस्थित होते तेव्हा तिला त्याच्या ऐवजी काम करण्यास सांगितले गेले. लाकूड तोडणे हे काम होते. तिने मशीन सुरू केली तेव्हा तिचा फोन वाजला. तिने एक क्षण दूर बघितले. तोपर्यंत मशीन तिच्या दोन्ही हातावर चालत आले आणि तिने दोघेही हात गमावले. तिला हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले, पण डॉक्टर तिचे हात वाचवू शकले नाहीत.

डायनाच्या फक्त शरीरातच नव्हे तर तिच्या मनातही वेदना होत होत्या. उत्कृष्ट पेंटिंग्जची तिची स्वप्ने विस्कळीत धुळीस मिळाली की काय असे तिला  वाटू लागले.

एका वर्षानंतर...

तिच्या पायांनी सामान हाताळण्याची डायनाला आता सवय झाली हॊती. ती लिहिण्यास, तिचे केस बांधण्यास आणि पोहायला जाण्यास मदत करायला ते पाय सक्षम होते. म्हणून तिने तिचा पेंटब्रश तिच्या उजव्या पायासह धरण्याचा प्रयत्न केला आणि हेतिला जमले. तिचा पुढची पायरी चित्र पेंट करण्याचा प्रयत्न ही होती. तिने प्रयत्न केला पण तिने चित्रित केलेले सर्व चित्र विचित्र दिसू लागले. तिने हार मानली नाही कारण तसा प्रयत्न करण्यात तिला ळूप मजा वाटू लागली.

डायना म्हणाली, "मी आता प्रयत्न सोडले तर मी एक कायम बिछान्यावर पडून राहिलेला एक बिनकामी व्यक्ती होऊन जाईल! "

म्हणून तिने दररोज प्रयत्न चालू ठेवले.

एके दिवशी तिने चित्रांविषयी एक लोकप्रिय पुस्तक वाचले. तिने पुस्तकासाठी चित्र काढण्याचा प्रयत्न केला. दिवसेंदिवस तिने चित्रांवर काम केले. एक दिवस त्यात यश आले.

 डायना यांनी त्या पुस्तकाचे लेखक शॉन स्टीव्ह यांना चित्र पाठविण्याचा निर्णय घेतला. शॉन स्टीव्ह तिच्या चित्रांमुळे प्रभावित झाले आणि त्यांनी तिला भेटायचे ठरवले.

नियोजित भेटीच्या ठरलेल्या दिवशी डायना जेव्हा श्री स्टीव्हच्या घरी पोहोचली तेव्हा तिने तिच्या कपाळाने दरवाजावर बेल दाबली. श्रीमान स्टीव्हने दरवाजाची घंटी ऐकली आणि दार उघडले. डायना बेलला डोके मारताना त्यांनी पाहिले.

डायना म्हणाली, "हाय मिस्टर स्टीव्ह!"

श्रीमान स्टीव्ह म्हणाले, "आपण साक्षात डायना आहात का?"

डायना म्हणाली, "हो मी डायना आहे. आपण शॉन स्टीव्ह असणे आवश्यक आहे ".

तो म्हणाला, "पण आपल्याकडे हात नाहीत. आपण कसे पेंट करू शकता? " तो आश्चर्यचकित झाला.

डायना म्हणाला "हो, मी करू शकतो. माझ्या पायांसह ".

श्री स्टीव्हने तिच्यामध्ये स्वागत केले.

तो म्हणाला, "मी त्याबद्दल विचार केला आहे आणि मी माझ्या पुस्तकासाठीचे आपण काढलेल्या चित्रांचे प्रदर्शन करू इच्छितो".

डायना ने संमती दर्शवली. अनेक लोक प्रदर्शनाकडे आले कारण ते लोकप्रिय पुस्तक होते आणि तिने फक्त तिचे पाय ते पेंट करण्यासाठी वापरले होते. प्रदर्शन संपल्यानंतर ती लोकप्रिय झाली आणि जगातील महान चित्रकारांपैकी एक बनली.

ती जगातील सगळ्यांसाठी एक प्रचंड प्रेरणा स्रोत बनली.

दोन वर्षांनंतर…

डायना तिच्या कामाच्या जुन्या ठिकाणी भेटायला गेली.

तिने दोन वर्षापूर्वी कारखान्यात अनुपस्थित असलेले टॉम दिसले, ज्यांच्यामुळे तिला लाकूड कापावे लागले होते. ती त्यांच्याकडे गेली.

ती म्हणाली, "अहो आपण तेच आहेत ना , माउंट के 2 पर्वतावर चढून विक्रम करणारे?."

टॉम म्हणाला, "होय आणि तुम्ही डायना स्ट्रॉंग, प्रसिद्ध चित्रकार आहात. बरोबर?"

डायना म्हणाली, "मला माहित नव्हते की तुम्हीही इथे काम केले होते. तुझा प्रवास कसा झाला ?"

टॉम म्हणाला, "फार चांगला नव्हता, परंतु मी खुश आहे की मी एक आनंदी जग माझ्याभोवती बनविले आहे".

"मी सुद्धा" डायना म्हणाली.

त्यांच्यात बऱ्याच गोष्टी समान होत्या. दोघेही चांगले मित्र झाले आणि जग एकत्र प्रवास केला.

ते प्रथम स्वित्झर्लंडमध्ये गेले होते. स्वित्झर्लंडनंतर ते वॉर्सा येथे गेले. एक कलाकार म्हणून, यावेळी, डायनाने या सर्वांचा आनंद घेतला.

लेखिका: लेहिनी  नायर (इयत्ता 9 वी), मलेशिया

ईमेल: storybonds@gmail.com  

अनुवाद: निमिष सोनार (मूळ कथा इंग्रजीतून आहे)

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel