कोरोना व्हायरसचा सामना कसा कराल?

व्हायरस सजीव नाही मग त्याला मारणार कस?

कोरोना व्हायरसचा सामना करण्यासाठी घ्यावयाची काळजी आणि काही उपाययोजना

व्हायरस सजीव नाही मग त्याला मारणार कस?

- व्हायरसला मारण्यासाठी प्रथमतः त्याच प्रोटीन आवरण नष्ट करणे गरजेचे असते. मग हे जर एखाद्या केमिकल किंवा द्रवाने होत असेल तर त्याचा उपयोग त्या Antiviral Drug मध्ये केला जाऊ शकतो. ते आवरण नष्ट झाल्यास व्हायरस कुठल्याही पेशीला चिकटत नाही व नष्ट होतो.

- एखाद्या व्हायरसला जर होस्ट मिळालाच नाही तर आपोआपच हवेत स्वतःहुन नष्ट होऊन जातो.