श्री भक्तविजय

संतकवी महीपतीबोवा ताहराबादकर विरचित