रंग जादूचे पेटीमधले इंद्रधनूचे असती

पांढर्‍यातुनि निघती साती पुन्हा पांढरे होती ॥

आकाशाला रंग निळा दया

छटा रुपेरी वरती असू दया

निळ्या अभाळी हिरवे राघू किती पाखरे उडती ॥

अवतीभवती काढा डोंगर

त्यावर तांबुस रंग काळसर

डोंगरातुनी खळखळ खळखळ निर्झर स्वच्छ वाहती ॥

चार नेमक्या काढा रेषा

विटाविटांच्या भिंती सरशा

लहानमोठया चौकोनांची खिडक्या-दारे होती ॥

लाल लाल कौलारु छप्पर

अलगत ठेवा वरती नंतर

गारवेल जांभळया फुलांची डुलेल वार्‍यावरती ॥

सजले आता तुमचे घरकुल

पुढति त्याच्या पसरा हिरवळ

पाउलवाटांवरुन तांबडया सखेसोबती येती ॥

रंग जादूचे पेटीमधले इंद्रधनूचे असती

आनंदाशी जुळवुन देतील सदैव तुमची नाती ॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel