देवी आरती संग्रह

देवीदेवतांची काव्यबद्ध स्तुती म्हणजेच आरती.

संकलितसंकलित साहित्य.