प्रवेश पंधरावा
(पांडवा बसला आहे.)

पांडबा -  नानांना उतार पडला. देवानं दया केली. खरा गरिबांचा कनवाळू तूंच ! (राघू कपडे धुवून येतो. )

राघू -  बाबा बघा; कपडे छान निघाले ते. खादीचे कपडे असे लख्ख निघतात.

पांडबा -  राघू, साबण रे कुठचा पोरा ?

राघू -  ते विद्यार्थी आम्हांला देतात; म्हणतात, आम्ही तुम्हांला आठवडयास एक वडी देत जाऊं; पण तुम्ही सूत मात्र नियमित कातलं पाहिजे. बाबा, आतां आपण बामणाबाणी नाहीं दिसणार का हो ? मी कपडे वाळले कीं ते घालीन अन् नानांच्या घरीं जाऊन येईन.

पांडबा -  मी पण येणार आहें. पण मी लोकडांची मोळी आणून ती विकल्यावर येईन. आज तुलाच रांधलं पाहिजे. ती गेली आहे कामावर.

राघू -  मी भाकर करीन व ती झांकून ठेवून जाईन. (जातो.)

पांडबा -  चला, आपण बी कु-हाड घेऊन जावं .(जातो.)

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel