जोहार मायबाप जोहार । मी सकळ संतांचा महार । सांगतो दृढ विचार । तो ऐका की जी मायबाप ॥१॥
माझा विचार नारदें ऐकिला । तो पुनः रुपा नाहीं आला । भीष्म ध्रुव प्रल्हाद आगळा । या विचारें बांधिलें की० ॥२॥
उपमन्यु बिभीषण । सर्वामाजीं अर्जुन । आणिकही ऋषी सांगेन । सावध ऐका की० ॥३॥
पराशर विश्वामित्रादि जाण । या विचारें पावले समाधान । हरिश्चंद्र शिबी सुखसंपन्न । जाले की० ॥४॥
ऐशा विचारें चालले । ते पुनरपि नाहीं आले । एका जनार्दनीं भले । ऐक्यपणें की जी मायबाप ॥५॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel