समग्र कविता - संग्रह १

राजकवि श्री. भास्कर रामचंद्र तांबे हे मराठी साहित्यातील अमोल रत्न. आमचे अत्यंत आवडते कवि.

भा. रा. तांबेभा.रा.तांबे यांच्या कविता अत्यंत हळुवार असून त्या मनाला भिडतात.

Books related to समग्र कविता - संग्रह १


आठवणी

Poetry in Marathi

प्रेम कविता

It's my won created poem

बालगीते 2

बालगीते

बालगीते 3

बालगीते

सिद्धेश्वर पाटणकर यांच्या कविता

सिद्धेश्वर विलास पाटणकर यांच्या कविता

दीर्घिका

दीर्घ कविता जगण्यातील जाणीवांच्या . . . असेच कधीतरी भावलेले . . . अंतर्मनाला उमगलेले . . . जागृत प्रतिभेला हळुवार किनार . . . bvardhekar@gmail.com Whats App no - 8149220554

बालगीते

बालगीते

अबोल प्रेम हे…

प्रेमावर काही कविता

मनाचे पान

मनाचे पान

मराठी प्रेम कविता

तुमच्या भावनेतून वेक्तं केले जाणारे विचार हेच या किवितेतन आम्ही रंगवणारा

लिंबोळ्या

’लिंबोळ्या’ या संग्रहातील कविता लिंबोळ्यांप्रमाणेच कडवट गोड आहेत. या कविता म्हणजे कवीच्या उच्च काव्यप्रतिभा आहे.