रात्रंदिस डोळे शिणले या हो माझे घरीं ।
पाहते वाट पक्ष्यापरी ॥धृ०॥
पाहिले मला तुम्हि आधीं बसबसून ।
भोगिले एकांतामधें कसकसून ।
अंतर पडलें तरी कधिं मजपासून ? ।
बिन अन्यायी रुसून तुम्ही कां जातां मजवरी ? ॥१॥
हा काल प्रीतिच्या रसें लोटिते ।
झड घालुन भलत्या मिषें भेटते ।
भोगावें तुम्हांला असें वाटतें ।
दु:ख जवळ नेटतें जेव्हां विषयाचे अंतरीं ॥२॥
येऊन उभी द्वारापसी राहते ।
भिरभिर वाट चौदिशीं पाहते ।
निर्मल आण तुमचेविशी वाहते ।
कामज्वर साहते, असा कधिं पावेल श्रीहरि ? ॥३॥
श्रम जाहले समजावितां या मुखें ।
काद्वैतभाव दावितां पारखें ? ।
तोल सगुण उभयतां सारखे ।
होनाजी बाळा म्हणे, सखे ही प्रीत चालिव पुरी ।
तुसाठीं जीव आमचा हुरहुरी ॥४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel