राजीवनयना केल्या पैना । शरण तुम्हांप्रती आले जी ॥धृ०॥

कुळीवंताची मी थोराची । माझी लाज तुम्हाला जी । खुणमुद्रा बंगल्या आंत । नेसन शालू गुलाबी जी । मशी एकांत करते यात । मज लालडीच्या लाला जी । लाजूं येऊं किती समजावूं ? । ज्योतीसी ज्योत मिळाले जी ॥१॥

लोभ असावा, राग नसावा । किती मरजी संभाळूं जी ? । पूर्ण कृपाळा मज संभाळा । तप्त शरीर जीव जाळूं जी । गेंद गुलाल नखरा केला । नको रुत घटका टाळूं जी । पहा सुगरावा मुखडा दावा । तुज पाहतां मन धालें जी ॥२॥

हे गुणराशी, तुमची दासी । चमकुन या उभी राहते जी । करिते मात हात गळ्यांत, नेत्र भरुनिया पाहते जी । फार वस्त्र या रंगमहालांत । समजावून गृहीं नेते जी । प्रीत असावी, लाज नसावी । चौथा दिवस आज न्हाले जी ॥३॥

किती समजावूं प्राण देऊ । हात गळ्यंत असावा जी । विषयशांती भोग एकांतीं । माझा नखरा पहावा जी । उभयतांची प्रीत रसाची । साजण गृहीं आज यावा जी । रामा गुणी-जन गाती चाहाती चाहाती । धाक पडे गवळ्याला जी ॥४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel