कां हो घ्या ना विडी ? अशी कोण नार फाकडी ? ।
रोज मजविशी घातली अढी अढी ॥धृ०॥
पहिले दिस तूं कां रे विसरला ? ।
ममता लावुन कां दुर झाला ? ।
चित्तापासुन सांगा मजला । समजाविते तुज घडोघडी ॥१॥
असें मजला जरि ठाउक असतें ।
पहिलेच मी तुजलागी कसते ।
आढी धरून तुजवर कां रुसते ? । प्रचीत आली रोकडी ॥२॥
कोण सवत पाहेली मजवरते ? ।
मोहिले तुजला अजवरते ।
इष्क लागला तुमचा तिजवरते । उमज आतां तातडी ॥३॥
असें उत्तर ऐकून सख्यानें ।
ह्रदयीं धरिली सखी हर्षानें ।
होनाजी बाळा चीं प्रिय कवनें । जाती अमृतघडी ॥४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel