भोग दे जिविच्या गुणग्राही ! ।
ठेविला प्राण तुझे पाईं ॥धृ०॥
केली सेवा आजवर म्या हो । आतां जें मागेन तें द्या हो
फावल्या वेळे समयीं या हो । भेट मज गरिबाची घ्या हो
माझें भाषण तरि ऐका हो । जशि मैना करिते टाहो
नाहीं मागत विशेष कांहीं ॥१॥
येथें कां मन तुमचें जातें ? । कोणीकडे न्याल तेथें येतें ।
चित्त पहिलें प्रशस्त होतें । आतां पातळ दिसतें नातें ।
नग्न मी ह्र्दयावर घेतें । उरासि धरुनी मुके देतें
तुम्हिच शिरिमंत, मी अन्याई ॥२॥
हेत मजवर तुमचा कैसा । जसा जळीं बक धरितो मासा
प्रीतिची असले तर पोसा । उपद्रव लागेल तो सोसा
रोज भोगा घटका तासा । कसोटीं देह माझा घासा
लागली प्रीतिची मिठाई ॥३॥
सख्या तूंअ मम जिविच्या जिवना । तुझी कांता राजिवनयना
करि चटपट जिव हा राहावेना । निथळतें जळ माझ्या नयना
होनाजी बाळा म्हणे, मना आलीस पुरती
अमच्या ध्यानीं रहात जा सुखी बारमाही ॥४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel