विषय पुरे कर हा, मला सोसेना जाचणी ।
प्रीत नको, जीव घातला काचणीं ॥धृ०॥
मुखीं मुख लावूनी निजतां
पाहाते मनामधिं इथें ज इ सा पुरता ।
लाजते तुम्हांसी कमी कांहीं नसतां ।
भवते फिरोनी जीव घातला काचणीं ॥१॥
तुम्हां विषयाची फारच गोडी ।
वाट मी पाहाते आंगणीं खडी ।
सेज फुलांची केली पलंघडी ।
आवळुनी धरितां, जीव घातला काचणीं ॥२॥
शेज फुलांची केली आसनीं ।
टाकून गेला सखा, शोधला कोणी ? ।
वाट मी पाहाते उभी आगंणीं ।
हार तुरे गजरे घरीं गुंफिती माळणी ॥३॥
आज सख्या लवकरीचा बेत म्हालीं ।
आरास म्या केली तिसरे ताळीं ।
काय पाहिलीस हवा, फुलल्या केळी ।
सगनभाउ गाती, गुणी चाहती रंगणीं ॥४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel