राजिवनयना तूं राघू, मी मैना, मजवरि कां रुसला ? ॥धृ०॥

पदरीं पडले दासी, चरणी जडले, अर्जी मी करते । आज सापडले मंजुळ मैना बोले ह्रदयासी धरते । नेत्र चढले, तुमच्याविण मी अडले, भोगावें पुरते । सोड कल्पना, केली माझी दैना, कपटी आज दिसला ॥१॥

राजींद्र धनी चवसर खेळूं, बसोनी उभयता ठरा । द्या डाव गुणी फासा धर पाहेनी (?) मजवर मेहर करा । अज्ञानपणीं केली म्या मनधरणी कर मशीं इष्क पुरा । केल्या पैना, भुलले तुमच्या वदना, आज मंदिरीं चला ॥२॥

संगिन जोडा, भ्रांत मनाची फेडा, पलंगीं आज बसा । प्रीतीचा तडा, राग मनांतिल सोडा, मजवर मेहर करा । मुखी घ्या हो विडा । नहि तुमचा ताडा (?) पुतळी आज कसा । येउं द्या करुणा अर्जी माझी माझ्या कमळिणिच्या फुला ॥३॥

रंगीत महालीं सेज सुवासिक केली, साजण धनी हातीं । लंपट झाली अशा प्रीतीच्या चाली, भोगी यकांतीं । मर्जि मिळाली । रामा गुणिजन ख्याली च्याहाती अतिदतीं । लब्धले गुणा, साक्ष पंढरिराणा, देह हा तुला दिला । राजिवनयना ॥४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel