रूप नादर त्याची मी मैना । पति मंदिरीं कां आज येईना ? ॥धृ०॥

कपटपणें कां राग धरूनी ? । नूतन नवती जाती विरूनी । भेट होतां आणा कल्प हरूनी । कां करितां मशिं पैना ? ॥१॥

दास पदरची शोधूनी पहा हो । झाले फिदा, मशीं इष्क करा हो । गुप्त रूपें आज मंदिरीं या हो । झाली सख्या माझी दैना ॥२॥

राग धरूनी मशीं त्यागुन गेला । मज लालडीचा छेलछबेला । कोण सवत भुलली सख्याला ? । मी त्याची गुणगहिना ॥३॥

या रंगमहालीं शेज करुनिया । थाट करुनि उभी वाट धरुनिया । भोग सखा आज ह्रदयीं धरुनिया । रामा म्हणे सोड मनची कल्पना ॥४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel